تاریخ آغاز رویداد : پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1398
تاریخ پایان رویداد : 2019-05-05 08:27
آدرس : تهران شهرک غرب- بلوار شهید دادمان- خیابان بوستان- پلاک 6- واحد 1 کدپستی:1468936311