بانک سرمایه گذاری یو بی اس (UBS) سوئیس به تازگی عنوان کرد: متوسط رقم هزینه سرمایه ای (capex) بین المللی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی در میان پیش بینی رشد جهانی ضعیف تر و طیفی از جنگ های تجاری میان اقتصادهای مهم، ثابت مانده است.
این بانک سوئیسی می گوید: داده های نیمه اول سال مالی جاری نشان می دهد که میانگین هزینه سرمایه ای در سال مالی ۲۰۱۹ – ۲۰۲۰ هفت درصد از فروش خواهد بود که نزدیک به ۱.۴ درصد پایین تر از سطح گزارش شده در فاصله سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ میلادی است.
این در حالی اتفاق می افتد که اقتصاد جهانی ظرف ۱۲ ماه گذشته شاهد رشد بوده است.
یو بی اس همچنین می گوید: صنعت بخشی از این اقداماتی احتیاطی را به دلیل بی ثباتی در سیاست جهانی و ظرفیت بالقوه وقایع بی شماری مانند تحریم های ایالات متحده علیه ایران و جنگ تجاری آمریکا با چین اتخاذ کرده است.
پیش بینی صندوق بین المللی پول (IMF) نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی جهانی (global GDP) در سال ۲۰۱۸ رشد ۳.۱ درصدی را تجربه کند. با این حال نرخ یادشده ظرف دو سال آتی احتمالا به دلیل کندی نرخ رشد کشورهای توسعه یافته و توقف رشد کشورهای در حال توسعه کاهش یابد.

منبع: انرژی امروز