شرکت در این دوره افزایش سرمایه ۱۲ درصدی را به ثبت رسانده و با لحاظ سرمایه جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل در سود هر سهم ۱۳۲ درصد رشد داشته ولی سود خالص رشد ۱۶۱ درصدی داشته که عمدتا بخاطر افزایش ۶۷ درصدی فروش می باشد.

این شرکت براساس عملکرد ۱۲ ماهه برای سال مالی ۹۷ مبلغ ۴۲۴۳ میلیارد ریال سود خالص محقق کرده است.

چیلان